הסכמים

משרדנו שם דגש על עריכת הסכמים המותאמים לכל לקוח בצורה אישית ואינדיבידואלית.

להלן טעימה מסוגי ההסכמים הנפוצים והשכיחים ביותר:

1. הסכם ממון :
הסכם ממון הינו חוזה ייחודי, הנערך בין בני זוג , בו מוסדרים הדדית כל ענייני הממון והרכוש העתידיים שביניהם, בהתאם לרצון והבחירה האישיים המוסכמים עליהם.
הסכם ממון הוא למעשה חוזה הצופה את פני העתיד ובעקרון אמור להיות לו שימוש רק במצב של פקיעת הנישואין – ע"י מוות , גירושין או פרידה. הוא נועד להבטיח מן הפן המשפטי , שבאותו מצב של פקיעת נישואין , לא תהיינה מחלוקות כספיות ע"י כך שבני הזוג מסדירים את רכושם וממונם מבעוד מועד.

  • יש לציין כי הסכם ממון אינו כמו הסכם גירושין הנעשה כאשר בני הזוג, או מי מהם, כבר מעוניין/ים להיפרד, אלא בעוד הם מצויים בהווה בתקופה טובה של הזוגיות ומסוגלים לתקשר באופן חיובי ולגבש ביניהם החלטות והסכמות חשובות, באווירה נעימה ושקולה, לקראת העתיד.

הסכם זה צריך שייערך בכתב ויאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת על ידי נוטריון.

2. הסכם שלום-בית ולחלופין גירושין :
הסכם שלום בית ולחילופין הסכם גירושין הוא הסכם משולב כאשר במקביל לניסיון לכונן שלום בית גם תסדירו במסגרתו מראש ובאופן מסודר את מכלול העניינים הרלבנטיים, למקרה שבסופו של יום שלום הבית ייכשל.
בהסכם שלום בית, לחילופין הסכם גירושין, כל אחד מבני-הזוג רשאי להחליט, בכל זמן, משיקוליו, כי אינו מעוניין יותר בשלום הבית, וכי הוא רוצה להתגרש. לרוב, קובעים בהסכם תקופת ניסיון מינימאלית בת מספר חודשים, או תנאים ספציפיים המפסיקים את מצב שלום הבית ומפעילים את תנאי הגירושין.


3. הסכם גירושין :
הסכם נפוץ לא פחות הינו הסכם גירושין אשר נפרד מהסכם שלום-בית והוא נערך במקרים שבהם אין לצדדים רצון לחזור ולחיות חיים משותפים ביחד . על הסכם זה ניתן לקרוא בפרק "גירושין".


4. הסכם שלום בית :
גם את הסכם שלום הבית ניתן לערוך בנפרד ולא בשילוב עם גירושין. עליו ניתן לקרוא בנפרד בפרק "שלום-בית".

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.