מזונות אישה

ראשית כל יש לציין שמזונות האישה נקבעים על פי הדין האישי/הדתי של בן זוגה.

כך לדוגמה, אם הבעל יהודי הרי שדיני המזונות יבוססו על פי ההלכה היהודית והמשפט העברי.

המשפט העברי קובע את חובת תשלום מזונות האישה על הבעל, כחלק מברית הנישואין המקודשת בין בני הזוג וכחלק ממערכת של זכויות וחובות הדדים בין האישה לבן זוגה.

חובת תשלום מזונות האישה מסתיימת עם פירוק קשר הנישואין ומתן הגט ע"י הבעל לאישה או/ו במידה והאישה איננה זכאית לכתובתה ולמזונותיה , לדוגמה:

  1. במידה והאישה עובדת , ביהמ"ש יבדוק את צורכי האישה החודשיים במקביל לבדיקת הכנסתה ומשכורתה. במדיה ויכולה האישה לספק צרכים אלו באופן עצמאי ,- לא תהיה זכאית האישה למזונות.
  2. "אישה מורדת" , כלומר אישה שעזבה את בית המגורים המשותפים של הצדדים או אישה שמסרבת לקיים חובותיה לרבות קיום יחסי אישות ומלאכות הבית ללא סיבה מוצדקת תחשב למורדת כלומר לא תהיה זכאית למזונות.
  3. במידה ואישה בגדה בבעלה ושני עדים יכולים לערוב לכך, היא לא זכאית למזונות. ראוי לציין שנדרשת הוכחת כבדת משקל ולא ניתן להסתפק בעדות שמיעה.

היקף החיוב במזונות אישה , בשונה מקביעת מזונות ילדים , מושפע לא רק מהוצאות המחייה הבסיסיות  אלא גם מרמת החיים וטובות ההנאה אליהן הורגלה האישה עם בעלה טרם פרוץ הסכסוך בין בני הזוג.

ביהמ"ש בודק ומאזן בין מספר קריטריונים בנוגע להיקף החיוב במזונות האישה, לדוגמה:

קביעת רמת החיים : בית המשפט בוחן ובודק כיצד חי הזוג המדובר לדוגמה:

  • האם נהגו בני הזוג לצאת לחופשות בארץ ובחו"ל? אם כן, באיזו תדירות?
  • באיזה סוג דירה חיו בני הזוג? תוך בחינת גודל הדירה ואיזור המגורים.
  • מהי מדיניות הרכישה של בני הזוג ? לרבות ביגוד, נעליים וכיוצא בזאת.
  • מהו מספר המכוניות שמחזיקים הצדדים? תוך התייחסות לסוגן ולערכן הכספי.

הכנסותיו של הבעל:
בית המשפט בוחן את הכנסותיו של הבעל , יכולת השתכרותו ורכושו מכל סוג.
ע"פ הפסיקה , במידה ויכולתו הכלכלית של הבעל אינה מאפשרת לו לשאת במזונות אישה, ימכור הוא את רכושו על מנת לזון את אשתו.
בדיקת הכנסתו של הבעל נעשית בראייה כוללת ורחבה תוך בחינת יכולותיו של הבעל – האם הבעל ממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלו ואת כישוריו עד תום והאם יוכל הוא להגדיל את הכנסתו.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.