שלום-בית

המושג שלום-בית מתחלק לשני חלקים שונים :

הסכם שלום בית :

הסכם שלום בית הינו הסכם אשר נערך באמצעות עו"ד או באמצעות מגשר במסגרת הליך גישור, ומטרתו להגדיר מהן המחלוקות בין הצדדים ולעגן בהתאם למחלוקות הסכמות שונות אשר ימנעו מהם חילוקי דעות בהמשך ובדרך זו לנסות ולהשכין שלום בית.

מטרתו העיקרית של ההסכם הוא לבטל את האינטרס של הצדדים לרוץ אל בית המשפט או בית הדין כדי לקבל יתרון כך שניתן יהיה להקדיש את כל המאמץ לנושא הפיוס.

על מנת לשפר את סיכויי הצלחתו של ניסיון שלום בית, על הסכם שלום בית לכלול הבנה לגבי המחלוקות המפריעות לבני הזוג, תוך הגדרת דרכים לפתרונן. ההסכם צריך להגדיר תנאים אותם על בני הזוג לקיים על מנת לנסות ולגשר על המחלוקות המוגדרות בהסכם.

לאחר עריכת הסכם שלום בית, יש להביאו לאישור של בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. לאחר אישור ההסכם הוא מקבל תוקף של פסק דין.

תביעה לשלום-בית:

תביעה לשלום בית הינה תביעה שמגיש אחד הצדדים (בד"כ הצד שלא מעוניין בפירוד). בעזרת תביעה זו , מעניק התובע למעשה את הסמכות לבית הדין הרבני לקבוע כי על בני הזוג לבצע ניסיון להשכנת שלום בית ביניהם , דהיינו , לחזור
למצב של מערכת יחסים תקינה ומקובלת בין בעל לאשה. בתובענה זו יצהיר התובע על רצונו להשיב את בן/ת הזוג לחיי שלום בית כמו גם לקבלת כל הזכויות אשר נובעות מקשר הנישואין.

  • יש לציין שמכיוון שתביעה לשלום בית הינה תביעה בגדר "ענייני נישואין" היא נתונה בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני ועל כן לא ניתן להגיש תביעה לשלום בית לבית המשפט לענייני משפחה כשם שלא ניתן להגיש תביעת גירושין אליו.

התחומים אשר נכללים בתביעה לשלום בית לא הוגדרו במדויק אך מן הפסיקה עולים נושאים מקובלים ונפוצים כגון :
1. השבת מיטלטלין.
2. תביעה להסדרי ראייה .
3. אכיפת התחייבות רכושית של האישה כלפי הבעל.
4. בקשה להטלת עיקול להבטחת התחייבויות כספית של האישה כלפי הבעל.

  • חשוב להזכיר שלעתים תביעה לשלום בית אינה מוגשת מתוך רצון אמיתי של התובע לחזור למערכת יחסים תקינה בין בעל לאישה אלא באה כצעד טקטי לשם השגת זמן או כדי למנוע את פירוק התא המשפטי ו/או בכדי למנוע פירוק שיתוף בדירה.

במסגרת תובענה לשלום בית יכולה אישה להגיש צו למדור ספציפי אשר יקנה לה את הזכות להמשיך ולהתגורר בבית המגורים אשר תכליתו הבטחת שלום הבית.


צו מדור ספציפי:

צו מדור אשר מומצא על ידי בית הדין הרבני בעבור התובע, מונע כל הליך של פירוק השיתוף בדירה או מכירתה וחלוקה בתמורתה. צו מדור מוגש כסעד זמני במסגרת תביעת שלום בית אשר הזכרנו לעיל או כחלק מן המזונות במסגרת תהליך הגירושין והוא נותן לתובע רשות להמשיך להתגורר באותו הבית שהוא גר בו בעת הגשת התביעה. צו מדור ספציפי יבוטל עם תום ההליכים המשפטיים בין בני הזוג.

  • מדור ספציפי גם הוא אפשר לבקש אך ורק בבית הדין הרבני, ולא בבית המשפט לענייני משפחה משום שצו זה נכנס תחת העולם של "ענייני הנישואין" הנתונה בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני.

לא אחת צו זה מנוצל כטקטיקה משפטית למניעת או עיכוב פירוק שיתוף משום שצו זה אינו מוגבל בזמן ונשאר על כנו כל עוד לא ניתנה החלטה המורה על ביטולו וביה"ד עודנו סבור כי יש סיכוי לשלום בית. על מנת לבטלו, על הבעל להוכיח עילה לגירושין(ראה פרק "גירושין") שכן אחרת יקבע ביה"ד כי האישה זכאית למדור. מצב זה מערים קשיים על הצד המבקש לפרק את הקשר כי לדוגמה , אם תקבל האישה מדור ספציפי בדירה, לא יוכל בעלה להביא לפירוק השיתוף בנכס.

  • יצוין כי גם גברים יכולים לעתור במסגרת תובענה לשלום בית, למתן צו למדור ספציפי אך מעטים אותם מקרים בהם ניתן ביה"ד לגבר צו למדור ספציפי.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.