מזונות מן העיזבון

מזונות מעזבון הינם מזונות הנפסקים על ידי בית המשפט לבני המשפחה, אשר היו תלויים במנוח (בדרך כלל אבי המשפחה), שהלך לעולמו והתיר אותם ללא מקור כלכלי. לאותם בני משפחה קיימת הזכות לקבל את מזונותיהם מתוך כלל הרכוש והכספים שהמנוח הותיר אחריו, כלומר, מתוך נכסי העיזבון.

חוק הירושה קובע כי בן זוג, ילדים (בנסיבות חריגות גם נכדים) או הורים שהותיר אחריו המנוח, רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל מזונות מתוך כלל הרכוש והכספים שהמנוח הותיר אחריו. קרובים אחרים של המנוח לא יהיו זכאים לתבוע מזונות מהעזבון.

על מנת לקבוע את גובה המזונות מהעיזבון , חוק הירושה קובע מספר כללים :

  • שווי העיזבון - מהו היקף הרכוש והנכסים שהותיר אחריו המנוח.
  • נכסי הירושה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מעזבונו של המנוח- האם הזכאי למזונות יורש את המנוח ומקבל חלק מעזבונו.
  • מהי רמת החיים שהיתה למנוח ולזכאים למזונות ערב פטירתו של המנוח.
  • האם חל השינוי בצרכיו של הזכאי למזונות עקב פטירת המנוח.
  • מהי רמת הכנסתו של הזכאי למזונות מן העיזבון ומהו היקף רכושו.

יש לציין כי אין בצוואה היכולת לגרוע את הזכאות לקבל מזונות מן העיזבון.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.