מזונות ילדים

פסיקת מזונות ילדים נקבעת על פי הדין האישי של האב. כך לדוגמה, אם הבעל יהודי הרי שדיני המזונות יבוססו על פי ההלכה היהודית והמשפט העברי.

המשפט העברי קובע שהיקף החיוב בדיני מזונות ילדים יושפע הן מצרכיהם של הילדים והן מגילם .

ראשית כל נדבר על הצרכים של הילדים,- צרכים אלו מחולקים לשני סוגים :
צרכים הכרחיים: צרכים הכרחיים הינם הצרכים הבסיסיים והמינימליים ביותר , אשר קיומו של הקטין תלוי בהם.צרכים אלו משולמים באופן מוחלט רק על ידי האב. ישנם 2 שלבים לקביעת הצרכים ההכרחיים:
1. כאשר קובעים את הצרכים הבסיסיים של הקטין ראשית מתייחסים לצרכיו הכללים של הקטין המשותף לכלל הקטינים . שיעור צרכים אלו נפסק ונקבע בבית המשפט ועומד על סך של 1150 ₪ (לא כולל חיוב במדור וללא הוצאות חינוך).
2. בשלב השני יבחון ביהמ"ש את הצרכים הספציפיים של הקטין כגון צורך בטיפול פסיכולוגי , חינוך מיוחד וכיו"ב.

ניתן לסכם ולומר, כי צרכים של מזון, ביגוד, הנעלה, מדור, הוצאות בית והוצאות רפואיות הינם בגדר צרכים הכרחיים לקיום הקטין.

צרכים מדין צדקה: צרכים שנחשבים בגין מותרות . לדוגמה : בילויים , חוגים , נופש וכיו"ב . צרכים אלו הם צרכים נוספים. בגין צרכים אלו קיימת חלוקת נטל , כלומר , איזון בין הכנסותיהם של שני ההורים למטרת סיפוק המזונות שהן מדין צדקה וזאת רק אם מוכח שהאשה אמידה ובעלת מצב כלכלי שפיר.


כאמור , היקף החיוב בדיני מזונות ילדים מושפע הן מגילם של הילדים :

  1. עד גיל 6, חבות מזונות מוחלטת על האב מתוקף דין צרכים הכרחיים. האב נדרש לשלם את צרכי הילד, ללא תלות ביכולותו הכלכלית ומעבר לכך חלים עליו דיני הצדקה.
  2. בין הגילים 15-6 ממשיך האב לשאת לבדו בצרכים ההכרחיים. מעבר לצרכים ההכרחיים, האב והאם בדרך כלל מתחלקים באופן שווה בצרכים שהן מתוקף דין צדקה.
  3. מגיל 15 ואילך החיוב הוא מדין צדקה בלבד,כלומר קיים איזון בחלוקת הנטל בין שני ההורים בהתאם להכנסותיהם באופן יחסי.
  4. מגיל 18 כאשר הילד במהלך שירות צבאי או שירות לאומי, נקבע בפסיקה כי גובה המזונות יהיה שליש מהסכום אשר שולם עד גיל 18. שני ההורים יכולים להסכים בינהם על סכום אחר ולעגן זאת בהסכם הגירושין.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.