צווים להבטחת זכויות

צו עיכוב יציאה מן הארץ:

אחת מההגבלות אשר ניתן להטיל על חייב בדין בפועל או על חייב בפוטנציה הינה הגבלת החירות שלו בדרך של הטלת צו עיכוב יציאה מן הארץ. הטעם להגבלה מונח בחשש שמה בעל הדין יחמוק מחובתו לקיים פסק דין אשר ניתן כנגדו או אף אם סביר שינתן נגדו בעתיד.

מצבים אופייניים בהם כדאי לשקול בקשת צו עיכוב יציאה מן הארץ:

  • הבטחת מזונות: כאשר בן הזוג עלול לברוח מן הארץ כדי להימנע מתשלום דמי מזונות.
  • בריחה מתביעת גירושין: כאשר בן הזוג עלול לברוח מן הארץ לפני סיומו של דיון גירושין.

צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן בהוצאה לפועל או בבתי הדין השונים פוקע מעצמו כעבור שנה מיום שניתן אלא אם מדובר בצו עיכוב יציאה מהארץ אשר ניתן על חוב או התחייבות למזונות שזה האחרון יתבטל רק לאחר סיום חובת התשלום.

צו עיקול:

עיקול הינה פעולה משפטית כנגד בעליו של נכס ו/או אדם אחר המחזיק בנכס אשר מטרתה להגביל את הסחירות ויכולת השימוש בנכס.

מהרגע בו הוטל עיקול והוא נרשם ו/או הודע לבעלי הנכס או המחזיק בו אין המחזיק או הבעלים רשאים לעשות שימוש בנכס כרצונם אלא, רק במסגרת מגבלות העיקול.

מטרתו של צו העיקול היא להבטיח שבן הזוג המחזיק במרבית הרכוש המשותף לא ינקוט בפעולות להברחת הרכוש עם הפתיחה בהליכים משפטיים על מנת למנוע מבן הזוג השני לקבל את חלקו .הברחת הרכוש יכולה להתבטא בדרכים של מכירת הרכוש , חלוקת מתנות , נטילת הלוואות מקרובים , מניות וכדומה. אם קיים חשש להתרחשות עתידית של פעולות אלו , יש להוציא צו עיקול על הרכוש המדובר.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.