הסדרי ראייה

כאשר נמסרת חזקה על הילדים לבן זוג, מוגדרים הסדרים המאפשרים לבן הזוג אשר לא קיבל חזקה על הילדים לשמור על הקשר עימם. שמירת קשר זו איננה ניתנת על חשבון מתן יציבות ובטחון לילד. ככל שגילו של הקטין רך יותר כך מוגדרים הסדרי ראייה שלא יגרמו לנתק ממושך מדי בין הילד לבין אימו (חזקת גיל הרך).

-יש לציין שכאשר מוגדר הסכם גירושין, בדר"כ הסדרי הראייה יהיו מוסדרים ומוגדרים בתוך הסכם זה . במידה ואינו קיים הסכם גירושים ישנם הסדרי ראייה מקובלים המוגדרים בחוק:

  • בימי חול באמצע השבוע מקובל לכלול שני ביקורים בשעות אחר הצהריים. ביקורים אלו יהיו בימים קבועים ושעות קבועות על מנת לשמור על סדר היום הקבוע של הקטין.
  • בסופי שבוע יש חלוקה בין ההורים – כלומר שבת אחת לשבועיים ישהה הילד עם אביו ושבת אחת עם אימו.
  • חגים – כאשר מדברים על חגים נהוג לחלק את הסדרי הראייה כך שבכל שנתיים יבלה הילד כל חג לפחות פעם אחת עם כל הורה.
  • בנושא נסיעות לחו"ל , יש להסדיר את היציאה של הילד מן הארץ מראש ולקבל אישור בכתב ומראש מבן הזוג השני על הוצאת הילד מן הארץ.

יש לציין שבעוד שההורה שאינו ההורה המשמורן אינו מחוייב לקחת את הילדים במועדים שנקבעו וזאת משום שהסדרי הראייה הינם זכות ולא חובה , ההורה המשמורת חייב לאפשר את קיומם של הסדרי הראייה בזמנים שנקבעו . אילולא איפשר אותם , ימצא הוא מפר את החלטות בית המשפט ומונע את הקשר בין ההורה הלא משמורת לילדים ובמידה וימנע קשר זה , בתי המשפט ובתי הדין נוהגים ביד קשה בבני זוג אשר מוכח כי חיבלו או ניסו לחבל בקיום הסדרי ראייה שנפסקו כחוק.

בשנים האחרונות קיים שינוי מגמה תוך הפיכת הסדרי הראייה מזכות לחובה.
מכאן , שככל שפלוני לא מקיים את הסדרי הראייה אז קיים סיכוי שהוא עשוי להיות מחויב כספית בגין הנזקים הממוניים והוצאותיו של ההורה האחר שהינו פועל יוצא של אי קיום הסדרי הראייה.

קיים אף שינוי מגמה בכל הקשור בנושא של חזקת גיל הרך, כאשר ועדת שניט – הוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין בראשות פרופסור דן שניט, שעסקה באחריות ההורית לילדים לאחר שההורים נפרדו. ועדת שניט היא הועדה הרלבנטית בכל הנוגע להמלצות העדכניות ואולם המחוקק טרם יישם המלצות הוועדה בחוק.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.