ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה.

הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך של המדינה להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר.

בתחום המשפט ובחקיקה אין הגדרה אחידה וחד משמעית למונח "ידועים בציבור" , אלא ניתן למצוא הגדרות שונות לצרכים שונים.
עם זאת , ההגדרה המקובלת בפסיקה מתבססת על קיומם של שני יסודות בין בני הזוג :

  1. חיי משפחה כלומר חיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה.
  2. ניהול משק בית משותף - הדגש הוא על המאמץ המשותף לניהול משק בית ועל חיי השיתוף. בד"כ מקום מגורים משותף, אכילה, לינה, הלבשה כשכל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו ותורם מכספו או מעמלו את חלקו כפי יכולתו.הכוונה, לפועל יוצא טבעי מחיי משפחה משותפים כנהוג וכמקובל בין בעל לאישה.

על מנת שיוגדרו כידועים בציבור נדרשים בני הזוג להוכיח קיומם של שני יסודות אלו השזורים זה בזה. כאשר בית המשפט מחליט על הגדרתם של בני זוג כידועים בציבור , חלים עליהם הן זכויות סוציאליות והן חובות , למרות שאינם נשואים , למשל:

  • זכויות פנסיוניות - במידה ואחד מבני הזוג נפטר יועברו זכויותיו הפנסיוניות כגון קרנות פנסיה שונות, לבן הזוג שנותר בחיים. זכויות אלו, מעניקות פנסיה קבועה חודשית ושוטפת לבן או לבת זוגו של מנוח/ה שהיה זכאי לגמלה. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי, מעניק אף הוא קצבת שארים לבן או לבת הזוג של אדם שנפטר.
  • ירושה - לבני זוג בסטאטוס של ידועים בציבור יש את הזכות לרשת האחד את השני לפי סעיף 55 לחוק הירושה. לעניין זה , בני הזוג נדרשים להוכיח בנוסף לשני היסודות לעיל שבשעת מותו של אחד מבני הזוג השני שנותר בחיים לא היה נשוי לאדם אחר.
  • מזונות אישה- יכולה ידועה בציבור לדרוש מזונות בעת פירוד מבן זוגה על בסיס הסכם בינה לבין זוגה שעל פיו התחייב לזון אותה הוא על בסיס עיקרון תום הלב – כלומר אם התקיימו בין בני הזוג דפוסים של תלות כלכלית בין האחד לשני , אזי בעת פירוד יהא על בן הזוג התומך להמשיך ולתמוך בבן הזוג התלותי על מנת שיוכל להשתקם מהפרידה. חשוב לציין שבית המשפט בודק את כוונתם הסובייקטיבית של הצדדים ואומד את דעתם של הצדדים.
  • רכוש- משטר הרכוש המוחל על ידועים בציבור הוא הלכת השיתוף בדומה לזוגות נשואים לפני כניסת חוק יחסי ממון בין בני זוג אם כי ברמה מוחלשת יותר. כלומר אין חזקה גורפת על כל הנכסים אלא הבחנה בין סוגי נכסים תוך בחינת מהות הקשר בין בני הזוג כגון משך הקשר ,ילדים משותפים ,תלות כלכלית והסתמכות הדדית.

בנוסף , יש לציין כי זכותם של ידועים בציבור לכרות ביניהם הסכם לחיים משותפים שיש לו תוקף של פסק דין, כלומר עליו להיות מקוים על פי הוראת בית המשפט, אולם אין לו אישור על פי חוק יחסי ממון. הסכם לחיים משותפים בתוקף בין כל בני זוג בוגרים, לרבות גם בין זוגות חד מיניים.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.