משמורת קטינים

כאשר אנו מדברים על משמורת יש להבחין בין 2 היבטי המשמורת:

משמורת משפטית – שני ההורים הינם האפוטרופוסים של ילדיהם הקטינים ואחראים במשותף להחליט החלטות בנוגע לגידולו, חינוכו ועתידו של הילד, תוך שמירה ודאגה לצרכיו ולשלומו וזאת גם לאחר פירוד של ההורים.
משמורת פיזית – כלומר חזקה על הילד – מתייחסת למקום מגוריו וסידור הלינה של הקטין .ע"פ המשפט העברי, בעת פרידה , לרוב מוגדר עבור הקטין הורה יחיד עליו מוטלת החזקה על הקטין.

משמורתו הפיזית של הקטין נקבעת ע"פ מספר קריטריונים:

עיקרון טובת הילד – עיקרון זה הינו העיקרון המרכזי המנחה את בית המשפט בקביעת משמורתם של הקטינים. עיקרון זה מעמיד בראש ובראשונה את טובתם של הקטינים – כלומר יש להבטיח מירב הדאגה בנסיבות כל מקרה לצרכיו הגופניים, החומריים והנפשיים של הילד בהתחשב בגילו ובצרכיו המיוחדים.

עיקרון רצון הילד - ביהמ"ש נותן חשיבות רבה לרצון הילד . ככל שכשריו המתפתחים מאפשרים לקטין להבין ,להבחין, לשפוט ולהחליט בעצמו בנוגע להעדפותיו וזאת על ידי שמיעתו בבית המשפט או בדרך אחרת שמתאימה לילד כפי שיקבע בית המשפט, ביהמ"ש נותן משקל ראוי לדברי הילד לפי גילו ומידת בגרותו של הילד.

חזקת הגיל הרך - לגבי ילדים עד גיל 6 קיימת חזקה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ"ב-1962), כי טובתם של קטינים להיות במשמורתה של אמם. קיימים קולות הקוראים לביטול חזקת הגיל הרך ונושא זה מצוי לאחרונה בעין הסערה ונידון במסגרת ועדת שניט.

תסקירים וחוות דעת מומחים -מכשיר נוסף העוזר לביהמ"ש לקבוע את משמורתם של הקטינים הינה שמיעת חוות דעתם של מומחים שונים , לרבות פקיד הסעד מטעם רשות הרווחה , פסיכיאטרים ופסיכולוגיים למתן חוות דעת באשר למסוגלותם ההורית של הצדדים והמלצות בעניין המשמורת והסדרי הראיה.

  • יש לציין כי בשונה מהנורמה בו מוגדר עבור הקטין הורה יחיד עליו מוטלת החזקה של הקטין , במקרים מיוחדים בהם קיימים תנאים של תקשורת חיובית בין הצדדים ושיתוף פעולה מלא ביניהם , ניתן לקבוע הסדר של משמורת משותפת . הסדר זה הינו הסדר ייחודי המחלק בין שני ההורים במשותף את גידולם של ילדיהם והטיפול בהם.
  • בשנים האחרונות קיימת מגמה של מעבר משימוש במונחים של משמורת וחזקה לשימוש במונחים של אחריות הורית משותפת כאשר הכוונה ליתן לשני ההורים תפקיד מרכזי יותר וחלוקת אחריות הורית שווה יותר מבעבר.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.