אפוטרופסות

אפוטרופסות הנה הזכות והחובה להגן, לדאוג לצרכים, לנהוג במסירות ולנהל את העניינים של אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם. במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת האדם עליו הוא מגן , אדם המוגדר בחוק "חסוי" , כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין.

ישנם שני סוגים של אפוטרופוסים:

1. אפוטרופוס שלא על פי מינוי :
אפוטרופוס טבעי - על פי סעיף 14 לחוק ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים
של ילדיהם הקטינים. כאשר החוק קובע בסעיף 3, כי קטין הוא "אדם שלא מלאו לו 18 שנה". האפוטרופסות על קטין פוקעת באופן אוטומטי בהגיעו לבגרות, כלומר לגיל 18.

ב. אפוטרופוס בפועל- הוא אדם שאפוטרופסות שלו לא מבוססת על מינוי בית
משפט כמו זאת של סבתא על נכדיה שהוריהם נפטרו או קרוב משפחה אחר בעל השפעה רבה על החסוי. מי שפועל כאפוטרופוס בפועל, חובותיו ואחריותו כלפי החסוי יהיו לפי החוק, אף אם לא נתמנה כלל או שהיה פגם במינויו או שהתפטר או פוטר או שפקעה אפוטרופוסותו. אך, הוא לא יכול מטבע העניין לייצג את החסוי בענייני רכוש בפני מוסדות ובבתי חולים.

2. אפוטרופוס על פי מינוי:

אדם או תאגיד או האפוטרופוס הכללי שבית המשפט מינה לדאוג לצרכיו ולרווחתו של אדם שאינו מסוגל לדאוג בעצמו לענייניו כולם או לחלקם , למשל: לקטין ששני הוריו מתו / שהוכרזו פסולי דין ( דהיינו אנשים אשר מפאת מחלת נפש או ליקוי שכלי אינם יכולים לדאוג לענייניהם) או לאדם שאין אפשרות לזהותו וכו'.

ישנם מספר סוגים של אפוטרופוסים , לדוגמה :

  • אפוטרופוס לגוף בלבד- אפוטרופוס שכל ענינו לדאוג לחוסה עצמו, מגורים,מזון, הלבשה, ניקיון ועוד.
  • אפוטרופוס לרכוש בלבד - אפוטרופוס שכל ענינו לדאוג לרכושו של החסוי.
  • אפוטרופוס לגוף ולרכוש - שילוב של השניים לעיל.

לאחר שבית המשפט ממנה אפוטרופוס באמצעות צו מינוי, האפוטרופוס נתון לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס נדרש לפעול במילוי תפקידו לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין כאשר האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש לשם מילוי תפקידיו.
ברם, ישנן פעולות מסוימות המנויות בסעיף 47 לחוק האפוטרופסות , בהן על האפוטרופוס לפנות לקבלת אישורו של בית המשפט טרם שהוא יוכל לבצען.

כמו כן אין האפוטרופוס מוסמך לפעול בשם החסוי, בפעולות בהן יש ניגוד
עניינים לפי סעיף 48 לחוק, ללא אישורו של בית המשפט או של אפוטרופוס
אחר שנתמנה למטרה זו.

בנוסף , במידה ואין צורך יותר באפוטרופוסות , או במקרה בו האפוטרופוס מעוניין להשתחרר מתפקידו , עליו לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול או להחלפת המינוי.

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס, קבלת צווי המינוי, ליווי האפוטרופוס והדרכתו בכל הנוגע לביצוע תפקידיו והדיווחים שעליו להגיש לאפוטרופוס הכללי.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.