התרת נישואין

ידוע לכל שכאשר בני זוג יהודיים מעוניינים לפרק את קשר הנישואין , הם צריכים לפנות לבית הדין הרבני על מנת להתחיל בהליך הגירושין. 

כמו כן כאשר מדובר בנישואין בין בני מוסלמים, נוצרים או דרוזים, הנישואין נעשים לפי מנהגי דתם של בני הזוג, כמו כן הגירושין, וזאת לפי ההלכות המחייבות את בני הזוג .

לעומת זאת , כאשר אחד מבני הזוג אינו בן אותה דת של השני, או שבני הזוג הנם חסרי דת (הכוונה היא לדת אשר אין במדינת ישראל בית דין דתי רשמי), או במקרה שאחד מבני הזוג אינו יהודי, הרי שהמסורת היהודית אינה מכירה בקשר שבין יהודי ומי שאינו יהודי כקשר נישואין, ולפיכך לא נדרש מהם הליך גירושין ברצותם להיפרד זה מזה.
הפירוד המלא מקשר זה נעשה בהליך אזרחי הנקרא "התרת נישואין", על פי חוק התרת נישואין שחל כאמור, על ענייני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי.

לפי החוק, בני הזוג המעוניינים בהתרת נישואיהם, שאינם בסמכות שיפוטו הייחודי של בית דין דתי כלשהו, יפנו לבית המשפט לענייני משפחה שיקבע למי הסמכות להתיר את הנישואין.
בית המשפט לענייני משפחה, ככל שהדבר רלוונטי (בזוגות מעורבים), יבדוק את השתייכותם הדתית ויפנה בהתאם אל כל אחד מבתי הדין הדתיים של בני הזוג כדי לברר אם יש צורך לקיים הליך גירושין דתי. בית הדין הדתי ימסור את החלטתו אם יש צורך בגירושין לבית המשפט בתוך שלושה חודשים.

המשכו של התהליך יכול ללכת בשני כיוונים שונים:

  1. יש צורך בגירושין על פי דין דתי- בית המשפט לענייני משפחה יעביר את בקשת התרת הנישואין לבית הדין הדתי, אם קבע ראש בית הדין כי יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן.
  2. אין צורך בגירושין על פי הדין הדתי- בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשת התרת הנישואין, אם קבע ראש בית הדין הדתי כי אין צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן או שלא נמסרה החלטתו תוך פרק הזמן שנקבע להגשתה, מכאן בית המשפט לענייני משפחה יתיר את הנישואין ויקבע כי בני הזוג גרושים. בנוסף בית המשפט ידון בנושא מזונות, בפירוק שיתוף הרכוש, בהחזקת הילדים וכדומה.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.