תביעת אבהות

במקרים בהם אב אינו מכיר באבהותו כלפי הילד או לחלופין אם אינה מכירה בגבר מסוים בתור אבי בנה- תוגש תביעת אבהות. מטרתה של תביעת אבהות הוא הצהרתי – להכריז על אדם כאב או כמי שאינו אביו של הקטין.

תביעת אבהות יכול שתוגש ע"י הורי הקטין או מי מהם – כלומר ע"י האב המבקש להוכיח ולהצהיר אבהות על הקטין, או במקרה ההפוך בו התובע רוצה להוכיח כי אינו אביו של הקטין. או לחלופין , את התביעה לאבהות יכולה להגיש אימו של הקטין המעוניינת לקבוע אבהות או אי אבהות לאדם מסוים. תביעה זו יכולה להיות מוגשת גם ע"י הקטין באמצעות אפוטרופוס אשר מינה עבורו בית המשפט.

לקביעת אבהות ישנן השלכות רבות ומשמעותיות, לדוגמה:

א. אם גבר הוגדר בתור אביו של ילד, חייב הוא לשלם דמי מזונות ילדים.

ב. אם גבר הוגדר בתור אביו של ילד, יוכל האב לעתור בתביעת משמורת או בבקשה לקביעת הסדרי ראייה.

ג. לילד יש זכויות על פי חוק הירושה כלפי אביו והוא יורש כדין.

ד. הגדרת מעמד הילד – האם יוגדר הילד כממזר או כשר? בדין העברי קביעתו של אדם כ"ממזר" היא קשה ביותר ומשמעה שיוכל להינשא רק לממזרת. יתר על כך , כאשר מוגדר אדם ממזר , גזרה זו נגזרת על ילדיו וכן על כל דורותיו לעתיד.


הדרך המקובלת ביותר לקביעת אבהות הינה ביצוע בדיקת רקמות, כלומר בדיקת רקמות פשוטה של המטען הגנטי של הגבר מול המטען הגנטי של הילד עשויה לקבוע האם הגבר הוא אכן אבי הילד.

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דגימת דם. בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, נחשבת בדיקת רקמות כבדיקה פולשנית, ועל כן על פי רוב לא חייבו בתי המשפט עשייתה ללא הסכמתו של הנבדק.
התפיסה המקובלת ע"י בית המשפט כיום אומרת שבמקרה והאב מסרב לעבור את בדיקת הרקמות מכוח זכותו לכבוד , זכות זו מתנגשת עם זכותו של הילד לדעת מיהו אביו וכאשר מתנגשות זכויות אלו זו בזו- זכות הילד לדעת את מוצאו ולקבלת זכויותיו הקנייניות גוברת.
מכאן שבמקרה של סירוב הנתבע, סירובו ישמש כראייה מכרעת לכך כי הוא אביו של הילד אזי שרשאי בית המשפט להצהיר בפסק דין על אבהות הגבר אלא אם כן ינמק הגבר את סירובו לבדיקת הרקמות בנימוק סביר .

יש לציין כי עם התפתחות הטכנולוגיה , פותחה בדיקה חדשה על ידי לקיחת דגימות רוק, בדיקה שאינה פולשנית וייתכן שבעקבות השימוש בה תשתנה תפיסת בית המשפט בנושא זה.

  • משרדנו מתמחה בייצוג שני הצדדים בתביעות אבהות,- מחד גיסא ייצוג התובעים לבדיקת אבהות ומתן עזרה בשלביה השונים של התביעה החל משלב הייעוץ וההדרכה ועד לייצוג בבית המשפט. ומאידך גיסא , ייצוגם של אלו המבקשים להתגונן מפני תובענה לבדיקת אבהות.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.