גישור

בעניינים הנוגעים לסכסוך בתוך המשפחה, יש לעשות ככל יכולתנו על מנת לגשר על המחלוקות ולהשתדל להגיע לפתרון מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט. על כן ניתן דגש יתר על גישור בין בני הזוג והגעה לפתרון משותף ומוסכם, ורק במידה ואין כל אפשרות לפישור בין השניים מועבר הסכסוך להכרעה משפטית. הליך הגישור הינו הליך בו המגשר כצד שלישי ניטראלי פועל לסייע לצדדים להסדיר בהסכמה את הנושאים שבמחלוקת ביניהם.

  • יש לבהיר כי המגשר הניטראלי אינו גורם מכריע במחלוקת שבין הצדדים אלא גורם שאמור לסייע לצדדים לגבש פיתרון מוסכם למחלוקות ביניהם תוך היעזרות באנשי מקצוע ומומחים רלוונטיים לכל מקרה ומקרה.

ישנם מספר עקרונות ברזל העומדים בלב תהליך הגישור:

  1. הגישור הינו תהליך רשות , המתנהל בין הצדדים בסכסוך ובין מגשר מוסמך וניטראלי. כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את תהליך הגישור מתי שירצה בכך אך כל עוד מתנהל הליך הגישור , הצדדים מחויבים לשתף פעולה עם המגשר ולנהוג בהגינות ובתום לב בכל הנוגע לגישור.
  2. לפי שיקול דעתו ובחירתו, רשאי המגשר להיפגש עם כל אחד מהצדדים בנפרד ובאם נתבקש לכך , מחויב הוא לשמור על סודיות בכל הנוגע למפגשים נפרדים אלו.
  3. המגשר מחויב בסודיות מוחלטת ביחס לכל העובדות שנגלו אליו במהלך הגישור. בנוסף , מקובל כי הצדדים לא יזמינו את המגשר למסור עדות או ל הציג מסמכים בענייניים שאלו בגישור במהלך משפט.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.